NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY-valmennus)

Sopii lapselle, nuorelle tai aikuiselle, jolla on

  • neuropsykiatrinen erityisvaikeus (esim. ADHD, Aspergerin tai Touretten syndrooma, autismin kirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus) tai oireita ilman diagnoosia
  • oppimiseen tai opiskeluun liittyviä vaikeuksia
  • tuen tarvetta itsenäistymisessä tai sosiaalisissa taidoissa
  • arjen hallinnan, kokonaisuuksien hahmottamisen tai oman toiminnan ohjaamisen vaikeutta

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- tai päihdekuntoutujan ohjaus- ja tukimuotona.