PERHEARVIOINTI

Perhearviointi

Hyvä menetelmä kaikille perheille, joissa on lasten / nuorten ja aikuisten välisiä toistuvia ja elämää rajoittavia konflikteja. Perhearviointia käytetään sosiaalihuollon tukena. Sitä voidaan käyttää myös neuropsykiatrisen valmennuksen tukena tai osana perheterapiaa.