PERHETERAPIA

Perheterapia

Perheterapia on koko perheen hoitoa, jossa yksi tai useampi perheenjäsen saa terapiaa tai keskusteluapua.

Perheterapiaan voi hakeutua mm. seuraavissa asioissa

  • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen kiittyvät kysymykset, erityistarpeet sekä eri kehitysvaiheiden tuomat haasteet ja vaikeudet
  • lasten ja nuorten koulunkäyntivaikeudet
  • vanhemmuuden tuen tarve
  • erilaiset kriisit
  • perheen vuorovaikutuksen ongelmat
  • perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä