PSYKOTERAPIA

Psykoterapia

Psykoterapian avulla pyritään lievittämään mielenterveyden ongelmia ja psyykkistä oireilua sekä niistä aiheutuvaa kärsimystä. Psykoterapiaa käytetään mm. ahdistuksen, masennuksen, pelkojen, traumojen, kriisien, paniikki-, uni- ja syömishäiriöiden, itsetunto- ja identiteettiongelmien sekä muiden psyykkisten ongelmien hoidossa, jotka vaikuttavat ihmissuhteisiin tai huonontavat työ- tai opiskelukykyä.

Psykoterapia tukee psyykkistä kasvua ja kehitystä, uusien näkökulmien muodostumista sekä toimivampien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista, mikä lisää asiakkaan valmiuksia ratkaista ongelmiaan. Se antaa eväitä parempaan itsetuntemukseen ja psykologiseen joustavuuteen.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia kestää yleensä 1-3 vuotta ja se on tarkoitettu 16-67 -vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian hakeminen Kelasta edellyttää psykiatrian erikoislääkärin B -lausuntoa. (Kelasta saat lisätietoa asiasta.)

Erityisosaaminen:

 • Trauma- ja dissosiaatio-oireet
 • Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus ja pelko
 • Ahdistus- ja paniikkioireet
 • Stressi, uupumus
 • Mielialaoireet
 • Erilaiset elämänkriisit, traumat ja muutosvaiheet
 • Nuorten ongelmat
 • Koulunkäynnin ja opiskelun vaikeudet
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat
 • Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (esim. ADHD, Aspergerin tai Touretten syndrooma, autismin kirjon häiriö) tai oireita ilman diagnoosia
 • Perheen vuorovaikutuksen ongelmat
 • Parisuhteen pulmat