PARITERAPIA

Pariterapia

Pulmia parisuhteessa?kuva3

Pariterapiaa voidaan käyttää mm.

  • parisuhteessa olevan hyvän ylläpitämiseen ja kasvuun
  • parisuhteen ongelmiin, muutoksiin ja ristiriitoihin
  • parin välisiin kommunikaatio-ongelmiin ja ristiriitoihin
  • erilaisiin parisuhteen kriiseihin (mm. eron uhka tai erotilanne, puolison sairastaminen, uskottomuus)
  • parisuhteen parantamiseen ja muuttamiseen läheisemmäksi ja toimivammaksi

Paripsykoterapiaan kannattaa hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.